chiang mai fishing   big game fishing and adventure tour chiang mai

MEKONG GIANT CATFISH

CHIANG MAI

 

 

 

PHOTO 1
 
PHOTO 2
 
PHOTO 3
 
PHOTO 4
 
PHOTO 5
 
PHOTO 6
 
PHOTO 7
 
PHOTO 8
 
PHOTO 9
 
PHOTO 10
 
PHOTO 11
 
PHOTO 12
 
PHOTO 13
 
PHOTO 14
 
PHOTO 15
 
PHOTO 16
 
PHOTO 17
 
PHOTO 18
 
PHOTO 19
 
PHOTO 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mekong giant catfish fishing chiang mai
mekong giant catfish chiang mai
 
Mekong giant catfish thailand
 
Giant catfish chiang mai
 
Giant mekong catfish chiangmai thailand
 
giant mekong catfish chiang mai
 
 
Giant mekong catfish chiang mai
 
Giant catfish chiangmai
 
fishing in chiang mai
 
Mekong giant catfish thailand
 
Mekong giant catfish
 
fishing chiang mai